0707087804

Giá mua điện năng lượng mặt trời 2020 TT 13/2020/QĐ-TTg

Giá điện năng lượng mặt trời mới nhất năm 2020

Giá mua điện năng lượng mặt trời 2020 sau bao năm thiếu cơ sở pháp lý để tính giá điện của nhà đầu tư với EVN đến nay đã có cơ sở chính thức để tính giá điện. Thông tư 13/2020/QĐ-TTg là luồng gió mới cho nhà đầu tư Điện năng lượng mặt trời tại Việt Nam. 

Vì điện năng lượng mặt trời cần đầu tư với số tiền lớn khi không có cơ sở pháp lý rõ ràng dễ làm cho nhà đầu tư thấp thỏm. Với thông tư 13/2020/QĐ-TTg về “Cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam” là cơ sở pháp lý tốt để khuyến khích cho nhà đầu tư, mọi người dân Việt Nam phát triển nguồn năng lượng xanh rất tiềm năng tại Việt Nam này.

Tóm tắt Nội Dung quyết định 13/2020/QĐ-TTg Giá điện năng lượng mặt trời mới nhất năm 2020

Quyết định 13, dự án điện mặt trời nối lưới đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư trước ngày 23/11/2019 và có ngày vận hành thương mại của dự án hoặc 1 phần dự án trong giai đoạn từ ngày 1/7/2019 đến hết ngày 31/12/2020 thì dự án hoặc 1 phần dự án đó được áp dụng biểu giá mua điện tại Quyết định này.

Tỉnh Ninh Thuận, giá mua điện từ các dự án điện mặt trời nối lưới đã có trong quy hoạch phát triển điện lực của các cấp và có ngày vận hành thương mại trước ngày 1/1/2021 với tổng công suất tích luỹ không quá 2.000 MW là tương đương với mức 9,35 UScent/kWh, trong 20 năm, kể từ ngày vận hành thương mại.

Đối với các dự án điện mặt trời nối lưới không đáp ứng được điều kiện có quyết định chủ trương đầu tư trước ngày 23/11/2019 và có ngày vận hành thương mại tới hết ngày 31/12/2020 và không thuộc các dự án ở tỉnh Ninh Thuận như nói trên thì sẽ được xác định thông qua cơ chế cạnh tranh.

Như vậy, sau 9 tháng chờ đợi kể từ khi Quyết định 11/2017/QĐ-TTg hết hiệu lực vào ngày 30/6/2019, giá mua điện cố định với các dự án điện mặt trời cũng đã được ban hành và sẽ còn hiệu lực trong hơn 6 tháng nữa.

 Giá mua điện năng lượng mặt trời 2020 _ Điện mặt trời nối lưới gồm các điều.

Điều 4. Trách nhiệm mua điện từ các dự án điện mặt trời nối lưới

1. Bên mua điện có trách nhiệm mua toàn bộ điện năng được sản xuất từ các dự án điện mặt trời nối lưới phát lên hệ thống lưới điện quốc gia phù hợp với quy định về vận hành hệ thống điện và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngành điện; ưu tiên điều độ để khai thác toàn bộ công suất, điện năng phát của các dự án điện mặt trời.

2. Việc sử dụng Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện mặt trời nối lưới là bắt buộc trong mua bán điện giữa Bên bán điện và Bên mua điện là Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc đơn vị thành viên được Tập đoàn Điện lực Việt Nam ủy quyền.

3. Thời hạn của hợp đồng mua bán điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới là 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại. Sau thời gian này, việc gia hạn thời hạn hợp đồng hoặc ký hợp đồng mới thực hiện theo quy định của pháp luật tại thời điểm ký gia hạn hợp đồng hoặc ký hợp đồng mới.

 Giá mua điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới

1. Dự án điện mặt trời nối lưới đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư trước ngày 23 tháng 11 năm 2019 và có ngày vận hành thương mại của dự án hoặc một phần dự án trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020 thì dự án hoặc một phần dự án đó được áp dụng Biểu giá mua điện của các dự án điện mặt trời nối lưới tại điểm giao nhận điện quy định tại Phụ lục của Quyết định này.

2. Giá mua điện tại Biểu giá mua điện chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, được điều chỉnh theo biến động của tỷ giá của đồng Việt Nam với đô la Mỹ (tính tương đương UScents/kWh), tỷ giá áp dụng là tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày Bên bán điện xuất hóa đơn thanh toán. Giá mua điện này được áp dụng 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại.

3. Đối với tỉnh Ninh Thuận, giá mua điện từ các dự án điện mặt trời nối lưới.

Đã có trong quy hoạch phát triển điện lực các cấp và có ngày vận hành thương mại trước ngày 01 tháng 01 năm 2021 với tổng công suất tích lũy không quá 2.000 MW là 2.086 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, tương đương với 9,35 UScents/kWh, theo tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ngày 10 tháng 4 năm 2017 là 22.316 đồng/USD), được áp dụng 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại. Giá mua điện được điều chỉnh theo biến động của tỷ giá đồng/USD. Tỷ giá áp dụng là tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày Bên bán điện xuất hóa đơn thanh toán.

4. Giá mua điện từ các dự án điện mặt trời nối lưới không đáp ứng các điều kiện tại khoản 1 và khoản 3 Điều này được xác định thông qua cơ chế cạnh tranh.

5. Giá mua điện tại khoản 1 và khoản 3 Điều này được áp dụng cho các dự án có hiệu suất của tế bào quang điện (solar cell) lớn hơn 16% hoặc module lớn hơn 15%.

6. Chi phí mua điện từ các dự án điện mặt trời nối lưới nêu tại khoản 1 và khoản 3 Điều này được hạch toán và đưa đầy đủ trong thông số đầu vào của phương án giá điện bán buôn và bán lẻ hàng năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Phát triển các dự án điện mặt trời nối lưới

1. Thiết bị chính của dự án điện mặt trời nối lưới phải đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc tế (IEC) hoặc các tiêu chuẩn tương đương. Chất lượng điện của dự án điện mặt trời nối lưới phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật về điện áp, tần số và các yêu cầu về vận hành hệ thống điện quốc gia theo quy định hiện hành.

2. Việc đầu tư xây dựng các dự án điện mặt trời nối lưới được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, an toàn điện, đất đai, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Ưu đãi về thuế, sử dụng đất và sử dụng mặt nước đối với dự án điện mặt trời nối lưới thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

 Đấu nối dự án điện mặt trời nối lưới vào hệ thống điện

1. Bên bán điện chịu trách nhiệm đầu tư, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng thiết bị đo đếm điện năng, đường dây và trạm biến áp tăng áp (nếu có) từ nhà máy điện của Bên bán điện tới điểm đấu nối với lưới điện của Bên mua điện; tổ chức việc kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm thiết bị đo đếm điện năng theo đúng quy định của pháp luật về đo lường.

2. Điểm đấu nối do Bên bán điện và Bên mua điện thỏa thuận phù hợp với quy hoạch được duyệt. Trường hợp điểm đấu nối khác với điểm đặt thiết bị đo đếm, Bên bán điện chịu phần tổn thất điện năng trên đường dây đấu nối và tổn thất máy biến áp tăng áp của nhà máy điện.

Giá mua điện năng lượng mặt trời 2020 với hệ thống điện áp mái.

Giá mua điện và Hợp đồng mua bán điện mẫu

1. Các hệ thống điện mặt trời mái nhà được phép bán một phần hoặc toàn bộ điện năng sản xuất ra cho Bên mua là Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc Bên mua là tổ chức, các nhân khác trong trường hợp không sử dụng lưới điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

2. Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc đơn vị thành viên được ủy quyền thực hiện thanh toán lượng điện năng từ hệ thống điện mặt trời mái nhà. Khi phát lên lưới điện quốc gia theo giá mua điện quy định tại. Biểu giá mua điện đối với hệ thống điện mặt trời mái nhà.

Phụ lục của Quyết định này. Giá mua điện này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, được điều chỉnh theo biến động của tỷ giá của đồng Việt Nam với đô la Mỹ. (tính tương đương UScents/kWh), tỷ giá áp dụng là tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố. Vào ngày cuối cùng của năm trước để tính tiền điện thanh toán cho năm tiếp theo. Các Bên có trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật hiện hành về thuế và phí.

Giá mua điện khi bên mua không phải EVN.

3. Trường hợp Bên mua điện không phải là Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Hoặc đơn vị thành viên được ủy quyền mua điện và hợp đồng mua điện do các bên thỏa thuận phù hợp quy định của pháp luật hiện hành.

4. Giá mua điện tại khoản 2 Điều này được áp dụng cho hệ thống điện mặt trời mái nhà có thời điểm vào vận hành phát điện và xác nhận chỉ số công tờ trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 và được áp dụng 20 năm kể từ ngày vào vận hành phát điện. Chi phí mua điện từ các dự án điện mặt trời mái nhà quy định tại khoản 2 Điều này được hoạch toán và đưa đầy đủ trong thông số đầu vào của phương án giá điện bán buôn và bán lẻ hàng năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Hóa đơn thanh toán được lập trên cơ sở sản lượng điện giao và sản lượng điện nhận riêng biệt.

5. Hợp đồng mua bán điện mà Bên mua điện là Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc đơn vị thành viên được ủy quyền của Tập đoàn Điện lực Việt Nam phải tuân theo Hợp đồng mua bán điện mẫu. Thời hạn của hợp đồng mua bán điện đối với các hệ thống điện mặt trời mái nhà tối đa là 20 năm kể từ ngày vào vận hành phát điện. Sau thời gian này, việc gia hạn thời gian hợp đồng hoặc ký hợp đồng mới thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Phát triển hệ thống điện mặt trời mái nhà, đấu nối và đo đếm điện năng

1. Hệ thống điện mặt trời mái nhà có đấu nối trực tiếp hoặc gián tiếp vào lưới điện quốc gia được đầu tư phát triển sau khi đăng ký đấu nối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc đơn vị thành viên được Tập đoàn Điện lực Việt Nam ủy quyền.

2. Tập đoàn Điện lực Việt Nam đầu tư, lắp đặt và bảo dưỡng thiết bị đo đếm điện năng đối với các hệ thống điện mặt trời mái nhà ký hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc đơn vị thành viên được Tập đoàn Điện lực Việt Nam ủy quyền.

3. Hệ thống điện mặt trời mái nhà phải có hiệu suất của tế bào quang điện (solar cell) lớn hơn 16% hoặc module lớn hơn 15%.

4. Tổ chức, cá nhân đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà phải đảm bảo các yêu cầu về an toàn điện, an toàn công trình xây dựng, môi trường, phòng chống cháy nổ theo quy định hiện hành.

BẢNG GIÁ MUA ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI MỚI NHẤT 2020

giá mua điện mặt trời 2020
Giá mua điện năng lượng mặt trời 2020

Giá trên chưa bao gồm VAT

Ghi chú: Tỷ giá tính theo tý giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ngày 10 tháng 3 năm 2020.

Trên đây là bảng giá điện mới nhất mà solarbrano thông tin đến quý bạn đọc.

113 thoughts on “Giá mua điện năng lượng mặt trời 2020 TT 13/2020/QĐ-TTg

 1. Pingback: Do parasites make you crave food how to get hydroxychloroquine prescription

 2. Pingback: women taking viagra

 3. Pingback: What are the 3 major adverse reactions with antibiotics

 4. Pingback: cialis with dapoxetine from canada

 5. Pingback: Can you get an inhaler without a prescription

 6. Pingback: Which are the behaviors of females who are depressed

 7. Pingback: How do doctors restart a stopped heart Zestril

 8. Pingback: Are onions good for liver Ivermectin generic | StromectolMAIL

 9. Pingback: Tadalafil vs Cialis: What are quality methods | ScwCMD.com

 10. Pingback: how to get cheap propecia for sale

 11. Pingback: vidalista 40 reviews fildena 100mg price

 12. Pingback: Azithromycin How long does antibiotic stay in system

 13. Pingback: kamagra kaufen Wie kann man die Standfestigkeit verbessern

 14. Pingback: madridbet

 15. Pingback: madridbet

 16. Pingback: amoxicillin

 17. Pingback: Pourquoi ma famille me rejette meilleure parapharmacie en ligne

 18. Pingback: Qu'est-ce qui retient un homme quelle pharmacie

 19. Pingback: madridbet

 20. Pingback: order femara pill

 21. Pingback: elexusbet

 22. Pingback: meritking

 23. Pingback: How long should I walk to lose belly fat?

 24. Pingback: How do I keep my husband interested in me?

 25. Pingback: What does creamy discharge mean | ivermectin for dogs dosage chart

 26. Pingback: How can I check my sperm count low at home?

 27. Pingback: Can two sperms make a baby?

 28. Pingback: When should you not marry someone?

 29. Pingback: Which sperm is more fertile?

 30. Pingback: How much does an asthma inhaler normally cost nebulizer refills albuterol for sale

 31. Pingback: Will my body heal if I quit drinking buy antabuse tablets

 32. Pingback: madridbet

 33. Pingback: Comment regler les problemes de famille viagra france?

 34. Pingback: Are hot showers good for asthma ventolin hfa 90 mcg coupon

 35. Pingback: How can I raise my B12 levels fast ivermectin injectable for dogs

 36. Pingback: What can I drink to stop infection

 37. Pingback: Are there natural antibiotics

 38. Pingback: Who is the king of antibiotics

 39. Pingback: Does antibiotics break up mucus

 40. Pingback: How do you take antibiotics 2 times a day

 41. Pingback: Can the body fight infection without antibiotics

 42. Pingback: What is alternative to antibiotics

 43. Pingback: meritking

 44. Pingback: What vitamins heal infection

 45. Pingback: madridbet

 46. Pingback: What is good to eat when on antibiotics

 47. Pingback: How long does a bacterial infection last ivermectin for cattle

 48. Pingback: Is banana A antibiotic

 49. Pingback: levitra 20mg cost per pill

 50. Pingback: levitra online

 51. Pingback: Why do doctors not recommend antibiotics

 52. Pingback: woman takes viagra pill

 53. Pingback: porn

 54. Pingback: Is there anything better than antibiotics

 55. Pingback: Is banana A antibiotic

 56. Pingback: Do antibiotics make you depressed

 57. Pingback: What are strong antibiotic side effects

 58. Pingback: Which drug is best for infection

 59. Pingback: Can I drink tea with antibiotics

 60. Pingback: Treblab | anker earbuds

 61. Pingback: Can antibiotics cause shortness of breath - order stromectol over the counter

 62. Pingback: jbl bluetooth speaker

 63. Pingback: Which fruit is best for liver buy generic stromectol

 64. Pingback: Qui sont les 8 familles de la famille cialis en france

 65. Pingback: buy anti biotics without prescription

 66. Pingback: errectile dysfunction

 67. Pingback: What are the effects of inhaled steroids on asthma does albuterol raise blood pressure

 68. Pingback: Viagra homme prix en pharmacie sans ordonnance

 69. Pingback: When to stop using nebulizer albuterol

 70. Pingback: How do I know if stress is affecting my heart how to take lasix

 71. Pingback: Is asthma a big problem iric for ventolin

 72. Pingback: Is smoking bad when you have asthma albuterol nebulizer?

 73. Pingback: What is the best natural remedy for asthma | ventolin hfa

 74. Pingback: best canadian online pharmacies

 75. Pingback: pillole per erezioni fortissime

 76. Pingback: What is the main cause of congestive heart failure order furosemide 100mg without prescription

 77. Pingback: What is the treatment of hypertension hygroton for high blood pressure

 78. Pingback: doxycycline buy

 79. Pingback: doxycycline brand in india

 80. Pingback: meritking

 81. Pingback: ventolin inhaler side effects - Inhaler use in pregnancy: what you need to know

 82. Pingback: grandpashabet

 83. Pingback: canada rx pharmacy

 84. Pingback: reliable canadian online pharmacy

 85. Pingback: cipro pharmacy

 86. Pingback: buy cipro online canada

 87. Pingback: Quelles sont les qualites d'une bonne famille sildenafil 100 mg mylan

 88. Pingback: meritking

 89. Pingback: Quelle est la chose qui detruit l'amour - cialis livre en 24h

 90. Pingback: Increased fragility of hair follicles, making them more susceptible to damage and loss in individuals with an underactive thyroid - synthroid tablets colors

 91. Pingback: meritking

 92. Pingback: Diversity and inclusion

 93. Pingback: What illness causes hairloss?

 94. Pingback: reputable indian online pharmacy

 95. Pingback: Can you drink milk on amoxicillin?

 96. Pingback: madridbet

 97. Pingback: What is the most common way to get a parasite?

 98. Pingback: Do antibiotics weaken your immune system?

 99. Pingback: grandpashabet

 100. Pingback: Quelle est la chose qui detruit l'amour tadalafil 10 mg

 101. Pingback: Comment renforcer les liens de la famille: viagra sans ordonnance forum

 102. Pingback: Quels sont les nouveaux modeles familiaux cialis en pharmacie sans ordonnance

 103. Pingback: Will my silence bring him back - vidalista dosage

 104. Pingback: Who falls in love faster vidalista 10 reviews

 105. Pingback: meritking

 106. Pingback: High cholesterol levels may be observed in individuals with thyroid deficiency?

 107. Pingback: Difficulty concentrating or mental fogginess can be symptoms of thyroid deficiency-related lack of energy?

 108. Pingback: How does the use of certain anticonvulsant medications affect ovulation?

 109. Pingback: Can clomiphene help women with ovulatory dysfunction related to thyroid dysfunction to establish regular ovulation?

 110. Pingback: child porn

 111. Pingback: Can regular consumption of legumes, such as beans or lentils, help lower the level of heart disease

 112. Pingback: What impact does excessive intake of processed and packaged snacks have on blood pressure and heart disease risk

 113. Pingback: How do you make a man cry for you - kamagra oral jelly

Comments are closed.

0
  0
  Giỏ hàng
  Giỏ hàng trốngQuay lại