0707.087.804

Giá mua điện năng lượng mặt trời 2020 TT 13/2020/QĐ-TTg

Giá điện năng lượng mặt trời mới nhất năm 2020

Giá mua điện năng lượng mặt trời 2020 sau bao năm thiếu cơ sở pháp lý để tính giá điện của nhà đầu tư với EVN đến nay đã có cơ sở chính thức để tính giá điện. Thông tư 13/2020/QĐ-TTg là luồng gió mới cho nhà đầu tư Điện năng lượng mặt trời tại Việt Nam. 

Vì điện năng lượng mặt trời cần đầu tư với số tiền lớn khi không có cơ sở pháp lý rõ ràng dễ làm cho nhà đầu tư thấp thỏm. Với thông tư 13/2020/QĐ-TTg về “Cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam” là cơ sở pháp lý tốt để khuyến khích cho nhà đầu tư, mọi người dân Việt Nam phát triển nguồn năng lượng xanh rất tiềm năng tại Việt Nam này.

Tóm tắt Nội Dung quyết định 13/2020/QĐ-TTg Giá điện năng lượng mặt trời mới nhất năm 2020

Quyết định 13, dự án điện mặt trời nối lưới đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư trước ngày 23/11/2019 và có ngày vận hành thương mại của dự án hoặc 1 phần dự án trong giai đoạn từ ngày 1/7/2019 đến hết ngày 31/12/2020 thì dự án hoặc 1 phần dự án đó được áp dụng biểu giá mua điện tại Quyết định này.

Tỉnh Ninh Thuận, giá mua điện từ các dự án điện mặt trời nối lưới đã có trong quy hoạch phát triển điện lực của các cấp và có ngày vận hành thương mại trước ngày 1/1/2021 với tổng công suất tích luỹ không quá 2.000 MW là tương đương với mức 9,35 UScent/kWh, trong 20 năm, kể từ ngày vận hành thương mại.

Đối với các dự án điện mặt trời nối lưới không đáp ứng được điều kiện có quyết định chủ trương đầu tư trước ngày 23/11/2019 và có ngày vận hành thương mại tới hết ngày 31/12/2020 và không thuộc các dự án ở tỉnh Ninh Thuận như nói trên thì sẽ được xác định thông qua cơ chế cạnh tranh.

Như vậy, sau 9 tháng chờ đợi kể từ khi Quyết định 11/2017/QĐ-TTg hết hiệu lực vào ngày 30/6/2019, giá mua điện cố định với các dự án điện mặt trời cũng đã được ban hành và sẽ còn hiệu lực trong hơn 6 tháng nữa.

 Giá mua điện năng lượng mặt trời 2020 _ Điện mặt trời nối lưới gồm các điều.

Điều 4. Trách nhiệm mua điện từ các dự án điện mặt trời nối lưới

1. Bên mua điện có trách nhiệm mua toàn bộ điện năng được sản xuất từ các dự án điện mặt trời nối lưới phát lên hệ thống lưới điện quốc gia phù hợp với quy định về vận hành hệ thống điện và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngành điện; ưu tiên điều độ để khai thác toàn bộ công suất, điện năng phát của các dự án điện mặt trời.

2. Việc sử dụng Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện mặt trời nối lưới là bắt buộc trong mua bán điện giữa Bên bán điện và Bên mua điện là Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc đơn vị thành viên được Tập đoàn Điện lực Việt Nam ủy quyền.

3. Thời hạn của hợp đồng mua bán điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới là 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại. Sau thời gian này, việc gia hạn thời hạn hợp đồng hoặc ký hợp đồng mới thực hiện theo quy định của pháp luật tại thời điểm ký gia hạn hợp đồng hoặc ký hợp đồng mới.

 Giá mua điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới

1. Dự án điện mặt trời nối lưới đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư trước ngày 23 tháng 11 năm 2019 và có ngày vận hành thương mại của dự án hoặc một phần dự án trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020 thì dự án hoặc một phần dự án đó được áp dụng Biểu giá mua điện của các dự án điện mặt trời nối lưới tại điểm giao nhận điện quy định tại Phụ lục của Quyết định này.

2. Giá mua điện tại Biểu giá mua điện chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, được điều chỉnh theo biến động của tỷ giá của đồng Việt Nam với đô la Mỹ (tính tương đương UScents/kWh), tỷ giá áp dụng là tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày Bên bán điện xuất hóa đơn thanh toán. Giá mua điện này được áp dụng 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại.

3. Đối với tỉnh Ninh Thuận, giá mua điện từ các dự án điện mặt trời nối lưới.

Đã có trong quy hoạch phát triển điện lực các cấp và có ngày vận hành thương mại trước ngày 01 tháng 01 năm 2021 với tổng công suất tích lũy không quá 2.000 MW là 2.086 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, tương đương với 9,35 UScents/kWh, theo tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ngày 10 tháng 4 năm 2017 là 22.316 đồng/USD), được áp dụng 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại. Giá mua điện được điều chỉnh theo biến động của tỷ giá đồng/USD. Tỷ giá áp dụng là tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày Bên bán điện xuất hóa đơn thanh toán.

4. Giá mua điện từ các dự án điện mặt trời nối lưới không đáp ứng các điều kiện tại khoản 1 và khoản 3 Điều này được xác định thông qua cơ chế cạnh tranh.

5. Giá mua điện tại khoản 1 và khoản 3 Điều này được áp dụng cho các dự án có hiệu suất của tế bào quang điện (solar cell) lớn hơn 16% hoặc module lớn hơn 15%.

6. Chi phí mua điện từ các dự án điện mặt trời nối lưới nêu tại khoản 1 và khoản 3 Điều này được hạch toán và đưa đầy đủ trong thông số đầu vào của phương án giá điện bán buôn và bán lẻ hàng năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Phát triển các dự án điện mặt trời nối lưới

1. Thiết bị chính của dự án điện mặt trời nối lưới phải đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc tế (IEC) hoặc các tiêu chuẩn tương đương. Chất lượng điện của dự án điện mặt trời nối lưới phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật về điện áp, tần số và các yêu cầu về vận hành hệ thống điện quốc gia theo quy định hiện hành.

2. Việc đầu tư xây dựng các dự án điện mặt trời nối lưới được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, an toàn điện, đất đai, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Ưu đãi về thuế, sử dụng đất và sử dụng mặt nước đối với dự án điện mặt trời nối lưới thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

 Đấu nối dự án điện mặt trời nối lưới vào hệ thống điện

1. Bên bán điện chịu trách nhiệm đầu tư, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng thiết bị đo đếm điện năng, đường dây và trạm biến áp tăng áp (nếu có) từ nhà máy điện của Bên bán điện tới điểm đấu nối với lưới điện của Bên mua điện; tổ chức việc kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm thiết bị đo đếm điện năng theo đúng quy định của pháp luật về đo lường.

2. Điểm đấu nối do Bên bán điện và Bên mua điện thỏa thuận phù hợp với quy hoạch được duyệt. Trường hợp điểm đấu nối khác với điểm đặt thiết bị đo đếm, Bên bán điện chịu phần tổn thất điện năng trên đường dây đấu nối và tổn thất máy biến áp tăng áp của nhà máy điện.

Giá mua điện năng lượng mặt trời 2020 với hệ thống điện áp mái.

Giá mua điện và Hợp đồng mua bán điện mẫu

1. Các hệ thống điện mặt trời mái nhà được phép bán một phần hoặc toàn bộ điện năng sản xuất ra cho Bên mua là Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc Bên mua là tổ chức, các nhân khác trong trường hợp không sử dụng lưới điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

2. Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc đơn vị thành viên được ủy quyền thực hiện thanh toán lượng điện năng từ hệ thống điện mặt trời mái nhà. Khi phát lên lưới điện quốc gia theo giá mua điện quy định tại. Biểu giá mua điện đối với hệ thống điện mặt trời mái nhà.

Phụ lục của Quyết định này. Giá mua điện này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, được điều chỉnh theo biến động của tỷ giá của đồng Việt Nam với đô la Mỹ. (tính tương đương UScents/kWh), tỷ giá áp dụng là tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố. Vào ngày cuối cùng của năm trước để tính tiền điện thanh toán cho năm tiếp theo. Các Bên có trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật hiện hành về thuế và phí.

Giá mua điện khi bên mua không phải EVN.

3. Trường hợp Bên mua điện không phải là Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Hoặc đơn vị thành viên được ủy quyền mua điện và hợp đồng mua điện do các bên thỏa thuận phù hợp quy định của pháp luật hiện hành.

4. Giá mua điện tại khoản 2 Điều này được áp dụng cho hệ thống điện mặt trời mái nhà có thời điểm vào vận hành phát điện và xác nhận chỉ số công tờ trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 và được áp dụng 20 năm kể từ ngày vào vận hành phát điện. Chi phí mua điện từ các dự án điện mặt trời mái nhà quy định tại khoản 2 Điều này được hoạch toán và đưa đầy đủ trong thông số đầu vào của phương án giá điện bán buôn và bán lẻ hàng năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Hóa đơn thanh toán được lập trên cơ sở sản lượng điện giao và sản lượng điện nhận riêng biệt.

5. Hợp đồng mua bán điện mà Bên mua điện là Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc đơn vị thành viên được ủy quyền của Tập đoàn Điện lực Việt Nam phải tuân theo Hợp đồng mua bán điện mẫu. Thời hạn của hợp đồng mua bán điện đối với các hệ thống điện mặt trời mái nhà tối đa là 20 năm kể từ ngày vào vận hành phát điện. Sau thời gian này, việc gia hạn thời gian hợp đồng hoặc ký hợp đồng mới thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Phát triển hệ thống điện mặt trời mái nhà, đấu nối và đo đếm điện năng

1. Hệ thống điện mặt trời mái nhà có đấu nối trực tiếp hoặc gián tiếp vào lưới điện quốc gia được đầu tư phát triển sau khi đăng ký đấu nối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc đơn vị thành viên được Tập đoàn Điện lực Việt Nam ủy quyền.

2. Tập đoàn Điện lực Việt Nam đầu tư, lắp đặt và bảo dưỡng thiết bị đo đếm điện năng đối với các hệ thống điện mặt trời mái nhà ký hợp đồng mua bán điện với Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc đơn vị thành viên được Tập đoàn Điện lực Việt Nam ủy quyền.

3. Hệ thống điện mặt trời mái nhà phải có hiệu suất của tế bào quang điện (solar cell) lớn hơn 16% hoặc module lớn hơn 15%.

4. Tổ chức, cá nhân đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà phải đảm bảo các yêu cầu về an toàn điện, an toàn công trình xây dựng, môi trường, phòng chống cháy nổ theo quy định hiện hành.

BẢNG GIÁ MUA ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI MỚI NHẤT 2020

giá mua điện mặt trời 2020
Giá mua điện năng lượng mặt trời 2020

Giá trên chưa bao gồm VAT

Ghi chú: Tỷ giá tính theo tý giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ngày 10 tháng 3 năm 2020.

Trên đây là bảng giá điện mới nhất mà solarbrano thông tin đến quý bạn đọc.

204 thoughts on “Giá mua điện năng lượng mặt trời 2020 TT 13/2020/QĐ-TTg

 1. Pingback: online new zealand casinos

 2. Pingback: viagra pfizer 50 mg

 3. Pingback: cialis 5

 4. Pingback: cialis 5mg funziona

 5. Pingback: viagra 75

 6. Pingback: best online blackjack sites

 7. Pingback: sex pills cialis

 8. Pingback: sildenafil tablets 100mg

 9. Pingback: cialis 20mg price

 10. Pingback: viagra sale au

 11. Pingback: canadian cialis

 12. Pingback: viagra tablet prices

 13. Pingback: "i need your help sis

 14. Pingback: stromectol cvs

 15. Pingback: albuterol nebulizer buy online

 16. Pingback: buy stromectol online

 17. Pingback: cialis prescription australia

 18. Pingback: doxazosin viagra

 19. Pingback: viagra tablet

 20. Pingback: ivermectin withdrawal time

 21. Pingback: ivermectin tablet

 22. Pingback: buy ventolin evohaler

 23. Pingback: partell pharmacy

 24. Pingback: i-mask

 25. Pingback: ivermectin online

 26. Pingback: ivermectin generic cream

 27. Pingback: stromectol ivermectin 3 mg

 28. Pingback: ivermectin syrup

 29. Pingback: ivermectin rx

 30. Pingback: ivermectin tablets order

 31. Pingback: ivermectin cream 1

 32. Pingback: covid ivermectin

 33. Pingback: buy stromectol online

 34. Pingback: stromectol 6 mg tablet

 35. Pingback: stromectol tablet 3 mg

 36. Pingback: ivermectin australia

 37. Pingback: ivermectin tablets for humans

 38. Pingback: ivermectin treatment for covid

 39. Pingback: is ivermectin safe for humans

 40. Pingback: buy viagra for cheap

 41. Pingback: where can i get ivermectin

 42. Pingback: is ivermectin safe for humans

 43. Pingback: how to buy ivermectin

 44. Pingback: front line critical care alliance

 45. Pingback: ivermectin uk

 46. Pingback: stromectol price

 47. Pingback: ignition casino legal

 48. Pingback: buy generic cialis online

 49. Pingback: ivermectin for humans

 50. Pingback: ivermectin australia

 51. Pingback: cheap cialis india

 52. Pingback: cost of stromectol

 53. Pingback: prednisone 5mg tablet

 54. Pingback: tadalafil sandoz

 55. Pingback: https://tadalafiled.quest

 56. Pingback: tadalafil citrate

 57. Pingback: buy ventolin over the counter

 58. Pingback: buy provigil with paypal

 59. Pingback: provigil cost usa

 60. Pingback: ivermectin 250ml

 61. Pingback: stromectol brand

 62. Pingback: zithromax 500mg price in india

 63. Pingback: order viagra no prescription

 64. Pingback: walmart cialis

 65. Pingback: purchase viagra tablets

 66. Pingback: furosemide over the counter

 67. Pingback: ivermectin purchase

 68. Pingback: cialis dosage

 69. Pingback: tadalafil goodrx

 70. Pingback: tadalafil online purchase

 71. Pingback: cialis where to buy cialis online

 72. Pingback: pain meds online without doctor prescription

 73. Pingback: best tadalafil generic

 74. Pingback: tadalafila

 75. Pingback: real sildenafil pills online

 76. Pingback: generic cialis singapore

 77. Pingback: how can i order prescription drugs without a doctor

 78. Pingback: order stromectol online

 79. Pingback: sildenafil pills generic brand

 80. Pingback: sildenafil pills prescription

 81. Pingback: tadalafil liquid

 82. Pingback: cheap generic cialis from india

 83. Pingback: how to order cialis

 84. Pingback: how to order prednisone online

 85. Pingback: prednisone 20mg for eczema

 86. Pingback: covid pill ingredients

 87. Pingback: buy molnupiravir online

 88. Pingback: 3utilities

 89. Pingback: 1princeton

 90. Pingback: generic tadalafil in us

 91. Pingback: tadalafil generique

 92. Pingback: buy generic cialis

 93. Pingback: where to buy ivermectine us

 94. Pingback: prednisone side effects in dogs

 95. Pingback: sildenafil canada

 96. Pingback: ivermectin price uk

 97. Pingback: cialis goodrx

 98. Pingback: casino play for real money

 99. Pingback: discount generic viagra

 100. Pingback: viagra generic drug

 101. Pingback: tadala

 102. Pingback: borgata pa online casino

 103. Pingback: generic for cialis

 104. Pingback: does merck make ivermectin

 105. Pingback: india ivermectin

 106. Pingback: ivermectin 1mg

 107. Pingback: stromectol dosage scabies

 108. Pingback: top online casinos

 109. Pingback: mexico ivermectin

 110. Pingback: generic cialis online in uk

 111. Pingback: buy roche accutane online

 112. Pingback: tadalafil liquid

 113. Pingback: cheap generic viagra pills

 114. Pingback: cialis professional

 115. Pingback: ivermectin generic

 116. Pingback: ivermectin human

 117. Pingback: free slots that pay cash

 118. Pingback: ivermectin usa

 119. Pingback: ivermectin tablet 1mg

 120. Pingback: clomid no prescription

 121. Pingback: price of ivermectin tablets

 122. Pingback: ivermectin 0.08%

 123. Pingback: ivermectin price us

 124. Pingback: generic doxycycline

 125. Pingback: ivermectin wormer

 126. Pingback: what is ivermectin used for

 127. Pingback: viagra vs cialis forum

 128. Pingback: ivermectin 9mg

 129. Pingback: generic cialis

 130. Pingback: ivermectina

 131. Pingback: ivermectin 0.5

 132. Pingback: get stromectol online

 133. Pingback: how much is ivermectin

 134. Pingback: ivermectin pills

 135. Pingback: order ivermectin 6 mg

 136. Pingback: ivermectin canada

 137. Pingback: stromectol pill

 138. Pingback: ivermectin 12mg pills

 139. Pingback: lasix without script

 140. Pingback: oral ivermectin cost

 141. Pingback: furosemide 12.5 mg coupon

 142. Pingback: cialis over the counter in mexico

 143. Pingback: cost of ivermectin pill

 144. Pingback: ivermectin cost canada

 145. Pingback: does ivermectin kill bacteria

 146. Pingback: cost of stromectol

 147. Pingback: ivermectine kory

 148. Pingback: buy viagra discreetly

 149. Pingback: ivermectin 200mg

 150. Pingback: cialis 10 mg

 151. Pingback: luckylandslots

 152. Pingback: cialis black without prescription

 153. Pingback: stromectol ivermectin

 154. Pingback: hydroxychloroquine (plaquenil)

 155. Pingback: ivermectin 0.5 lotion india

 156. Pingback: u.s. pharmacy prices for cialis

 157. Pingback: ivermectin on line

 158. Pingback: how much ivermectin to give a 50lb dog

 159. Pingback: purchase ivermectin

 160. Pingback: cialis canadian purchase

 161. Pingback: order clomid 50mg

 162. Pingback: clomid 50mg price in india

 163. Pingback: clomid 12 5mg

 164. Pingback: daily use cialis over the counter at walmart

 165. Pingback: buy clomid online uk

 166. Pingback: mectin ivermectin

 167. Pingback: ivermectin 1

 168. Pingback: stromectol walmart canada

 169. Pingback: ivermectin 8000

 170. Pingback: where to buy ivermectin cream

 171. Pingback: ed medicine online

 172. Pingback: buying pills online

 173. Pingback: ed natural treatment

 174. Pingback: cialis over the counter

 175. Pingback: durvet ivermectin for dogs

 176. Pingback: durvet ivermectin paste for humans

 177. Pingback: topical ivermectin for rabbits

 178. Pingback: top ed drugs

 179. Pingback: ivermectin tabletten für menschen kaufen

 180. Pingback: male enhancement products

 181. Pingback: hydroxychloroquine lupus

 182. Pingback: non prescription ed pills

 183. Pingback: prescription drugs canada buy online

 184. Pingback: india hydroxychloroquine

 185. Pingback: non prescription ed drugs

 186. Pingback: where to buy liquid cialis

 187. Pingback: cialis wirkung

 188. Pingback: covid and ivermectin

 189. Pingback: buy generic 100mg viagra online

 190. Pingback: cialis online 365 pills

 191. Pingback: ivermectin over the counter

 192. Pingback: ivermectin use

 193. Pingback: buy ivermectin

 194. Pingback: bahis siteleri

 195. Pingback: ivermectin sale

 196. Pingback: ivermectin medication

 197. Pingback: ivermectin 6mg dosage

 198. Pingback: stromectol

 199. Pingback: stromectol 12 mg

 200. Pingback: buy stromectol 3 mg

 201. Pingback: stromectol oral solution

 202. Pingback: buy cialis online

 203. Pingback: cialis over counter

 204. Pingback: tadalafil side effects long term

Comments are closed.

Chat Zalo